zaterdag 30 april 2011

DE VOORMALIGE HEERLIJKHEID NUTH
 door 

Jozef (Jos.) Habets

19 maart 1880

 


Jos Habets was priester en Rijksarchivaris van Limburg.

Geboren te Oirsbeek 27 November 1829 en overleden te Maastricht, 22 juni 1893.

 

Jos Habets wordt beschouwd als een grondlegger van de Limburgse archeologie­ en geschiedbeoefening. Zijn hoofdwerk, de Geschiedenis van het bisdom Roermond, vormde voor historici vaak de eerste kennismaking met de Limburgs historie tot de Franse tijd
Hij werd geboren in Oirsbeek waar zijn vader hoofdonderwijzer was en werd na zijn opleiding te Rolduc in 1856 tot priester gewijd. In 1881 werd hij benoemd tot Rijksarchivaris.

Op 14 juni 1880 werd Jos Habets lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen te Amsterdam en daarna nog door verschillende andere genootschappen tot lid benoemd, onder meer tot buitenlands lid van de Koninklijke Vlaamse Akademie. Van het het Oudheidkundig Genootschap in Limburg was hij president. In deze hoedanigheid redigeerde hij de "Publications du Limbourg". Ook schreef hij eigen bijdragen. Ook was hij een van de schrijvers van het tijdschrift de Maasgouw. Dit tijdschrift dat 2 keer per maand verscheen ging over limburgse geschiedenis, taal en letterkunde. Daarnaast was Habets 'officier' van het openbaar onderwijs in Frankrijk.


www.NuthvanToen.nl  (bron  Jozef Habets wikipedia)

vrijdag 29 april 2011

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD


EERSTE HOOFDSTUK
1.1.       Omschrijving der plaats en oudste bescheiden
1.2.       Oprichting der heerlijkheid
1.3.       De Schepenbank
1.4.       Pachthoeven en landgoederen
             - Het landgoed Neerhoven 
             - Het hofken te Grijsegrubben
             - De Familie de Rahier te Grijsegrubben 
             - Bergerhof tot Nuth
             - Het huis Oelsbroeck of de Dael
             - Het Nieuwenhof en de tiende te Nuth
             - De pachthoeve Leeuw onder Nuth


TWEEDE HOOFDSTUK 
2.1        De parochie
2.2.       De kerk
2.3        De pastorie
2.4.       De Kapelanie
2.5.       De beneficiën der kerk
2.6        De kapel te Vaesrade
2.7        Het Schoolwezen


DERDE HOOFDSTUK 
3.1.       Het kasteel Reymersbeek
3.2.       De kapel van O.L. Vrouw ter nood Gods.
3.3.       De Heeren van Reymersbeek
             - van Eynatten
             - Lekens
             - Michiels van Kessenich


BIJLAGEN